لیبل لاشه یا لیبل کشتارگاه از الزامات اساسی هر کشتارگاه رسمی و قانونی است. براساس قانون کشوری تمام انواع گوشت قرمزی که در کشتارگاه های صنعتی کشور تولید میشود باید دارای لیبل لاشه باشد. و نداشتن لیبل لاشه به معنی آن که است که گوشت توسط کشتارگاه صنعتی و تحت نظارت بهداشتی اداره دامپزشکی ذبح نشده است.


روش خرید لیبل لاشه

اگر تابحال لیبل لاشه استفاده نمی کردید کافی است با شماره تلفن 02166924593 تماس گرفته و از خدمات مشاوره واحد فروش لیبل کشتارگاه استفاده نمایید. در غیر اینصورت کافی است ابعاد لیبل لاشه که توسط اداره دامپزشکی استان مشخص شده است را به واحد فروش لیبل کشتارگاه شرکت شمس نگار آسیا اطلاع دهید تا در کمترین زمان لیبل خود را دریافت نمایید.