لیبل نهال بعنوان شناسنامه نهال نقش مهمی در معرفی و فروش نهالستانها دارد. سالانه نهالستانهای فعال اقدام به قلمه و تولید انواع نهال در رقم و پایه های مختلف می نمایند. با توجه به اینکه تشخیص نوع رقم و پایه تنها برای متخصصین نهالکار میسر است و باغداران امکان تشخیص دقیق آن را ندارند، در تمام کشورها شناسنامه نهال بصورت لیبل به نهال الصاق میشود.

برای خرید لیبل نهال چگونه سفارش دهیم؟

برای سفارش لیبل شناسنامه نهال کافی است با شماره تلفن ۶۶۹۲۴۵۹۳-۰۲۱ تماس بگیرید. مشاوران فروش لیبل نهال ضمن ثبت مشخصات رقم و پایه محصول شما به صورت سفارشی و در کمترین زمان ممکن اقدام به تولید و چاپ لیبل شناسنامه نهال با طرح و لوگو نهالستان شما می نمایند.